Link na web školy


SEO webu sledují SEO nástroje.cz

S-rank

Valid XHTML 1.0!

Stručně o projektu

Předkládaný projekt si klade za cíl zvýšit kvalitu vzdělávání ve výuce žáků ZŠ přírodovědného předmětu (chemie), zatraktivnit výuku chemie prostřednictvím přednášek a praktické výuky v laboratořích žadatele, seznámit žáky ZŠ s riziky neopatrného nakládání s chemickými látkami a s bezpečností provádění chemických pokusů, zlepšit podmínky ve výuce chemie vytvořením nových interaktivních výukových a zároveň i metodických materiálů (DVD, soubor pracovních listů) s cílem podpořit interaktivní a praktickou výuku chemie na ZŠ, podpořit výměnu praktických a odborných zkušeností mezi ZŠ, SŠ a subjekty působící v tomto oboru prostřednictvím realizace exkurzí. Projekt má však i širší dopad - posílení zodpovědnosti za své zdraví, ochrana zdraví žáků, prevence vzniku úrazů, podpora udržitelného rozvoje a ochrany ŽP.


Na projektu se podílí 14 členů realizačního týmu, do projektu se zapojí 200 žáků 8. tříd spolupracujících ZŠ a 4 pedagogičtí pracovníci ZŠ.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
copyright skola (c) 2011