Link na web školy


SEO webu sledují SEO nástroje.cz

S-rank

Valid XHTML 1.0!

Aktuality

Rok 2015
V průběhu roku 2015 (v jarních a podzimních termínech) pokračovali žáci základních škol v praktické výuce v chemických laboratořích střední průmyslové školy. Fotky z výuky jsou k dispozici ve fotogalerii.

Listopad 2014
V listopadu 2014 pracovníci realizačního týmu připravovali závěrečnou konferenci projektu. Na konferenci žáci a učitelé obdrželi tištěnou formu návodů do cvičení a prezentační DVD projektu. Fotky z konference najdete ve fotogalerii.

Září a říjen 2014
V měsících září a říjnu 2014 byly se žáky participujících základních škol realizovány exkurze na vysokých školách (Vysoká škola veterinární a farmaceutická v Brně, Fakulta chemická VUT, Ústav technologie potravin Mendelovy univerzity) a ve výrobních podnicích (Vinselekt Rakvice, Gumotex Břeclav, Mac Bride a VUP Troubsko). Pořízená fotodukementace z exkurzí je k nahlédnutí ve fotogalerii.

Květen a červen 2014
V květnu a červnu se konaly porady užšího (jen učitelé chemické průmyslovky) a úplného realizačního týmu (včetně vedení a učitelů ZŠ). Na poradách byly upřesněny termíny konání exkurzí žáků základních škol na vysokých školách a v podnicích chemického průmyslu a termín závěrečné konference projektu. Upřesněné byly i obsahové náplně konečných verzí DVD.

Duben 2014
Dne 25.4.2014 proběhla porada realizačního týmu. Na poradě byly upřesněny úkoly, které nás čekají v následujícím období. Autoři laboratorních cvičení ve spolupráci s IT metodikem vytvoří materiály pro závěrečné dvd, které bude žákům ZŠ předané na závěr projektu (říjen 2014) po proběhnutých exkurzích na vysokých školách.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
copyright skola (c) 2011